Instrukcja montażu kolumny w całości

 1. Wytyczyć ostateczny poziom „0” ( budynku, portyku, tarasu, schodów ).
 2. Plintusy ( tj. kwadratowe podstawy kolumn ), obsadzić na zaprawie cementowej (kleju lub innym spoiwie) na wytyczonych uprzednio osiach, tak aby dolna krawędź plintusa równała się „0” budynku. Należy uwzględnić grubość kamienia, terakoty, gresu, parkietu, itp.
 3. Zbrojenie wystające z ( ław, fundamentów, postumentów ), nie powinno przekraczać 35 cm. Po spoziomowaniu i związaniu plintusa z podłożem, najlepiej na drugi dzień ustawiamy pozostałe elementy kolumny w następującej kolejności :
 • odwijamy folię w miejscach styku
 • podkładając styropian grubości 10 cm. wyrównujemy poziom terenu z górną powierzchnią plintusa
 • kierujemy dolny otwór kolumny w stronę zbrojenia
 • pionując nasadzamy ją na zbrojenie.
 1. Po ustawieniu przechylamy kolumnę w jedną potem w drugą stronę
  podstawiając drewniane podkłady aż do uzyskania prześwitu ok. 10 cm.
 2. Po ustabilizowaniu tej konstrukcji od góry wpuszczamy kosz zbrojeniowy
  a następnie mocujemy go do wystającego zbrojenia, w miejscu uprzednio
  zostawionego prześwitu.
 3. Nakładamy cienką warstwę kleju a następnie usuwając na przemian
  drewniane podkłady ustawiamy kolumnę.
 4. Pędzelkiem rozprowadzamy klej po całym obwodzie bazy.
  Ze względu na wykonanie kolumn metodą toczenia idealne spoziomowanie plintusów daje gwarancję otrzymania idealnego pionu.
 5. Abakusy ( górne kwadraty kolumn ), ustawiamy tak jak plintusy czyli zrywamy folię, nakładamy cienką warstwę kleju i ustawiamy do żyłki frontowe krawędzie.
 6. Moczymy wewnętrzne ścianki kolumny i przystępujemy do betonowania.
  beton urabiany na budowie powinien odpowiadać normom czyli B-20 lub B-25.
  Przy zalewaniu za pomocą pompy, prosimy o maksymalnie bliską odległość pomiędzy końcem podajnika a powierzchnią betonu. Prosimy o zalewanie w dwóch etapach czyli ½ kolumny i następna a dokończenie w drugim etapie pracy ciągłej.
 7. Klej rozrabiamy z wodą w konsystencji gęstego ciasta z dostarczonego przez nas proszku. Prosimy o staranne usunięcie, nadmiaru wyciśniętego kleju przed stwardnieniem.
 8. Zalecamy zdjęcie folii z kolumn po zakończeniu wszelkich prac wykończeniowych czyli tuż przed malowaniem.