Instrukcja montażu kolumny w elementach

 1. Obsadzić podstawę (plintusa) na zaprawie murarskiej i dokładnie wypoziomować.(Należy uwzględnić grubość podłogi, tak aby po zakończeniu prac, kolumna wyglądała jakby stała na podłodze a nie była w nią wtopiona).
 2. Rozrobić klej z wodą w takim stosunku aby uzyskał gęstość ciasta do pieczenia.
 3. Nałożyć klej w miejscu styku bazy z podstawą następnie obsadzić bazę na podstawie. Baza powinna licować się z bokami podstawy. Bazę oraz pozostałe elementy najlepiej obsadzać na klinach lub krzyżykach glazurniczych.
 4. Dokładnie wypoziomować górną powierzchnię bazy.
 5.  Nałożyć klej w miejscu łączenia bazy z elementem oznaczonym literą „A” po czym obsadzić go na bazie i również wypoziomować.
 6. Na elemencie „A” obsadzić element „B” a następnie elementy „1”, „2”, „3”, „4”, itd., pamiętając o kleju oraz o wypoziomowaniu każdego z nich.

Uwaga: Elementy oznaczone cyframi ( 1,2,3,4…) są elementami zwężającymi się, należy uważać aby nie zamontować ich do góry nogami, jeśli w środku bębna narysowana jest strzałka to powinna być skierowana ku górze.

 • Przed przystąpieniem do montażu głowicy należy sprawdzić wysokość, tak aby ewentualne różnice skorygować ostatnim elementem (przyciąć bęben jeśli brakuje miejsca lub wykonać grubszą spoinę jeśli miejsca mamy za dużo).
 • Przykleić głowicę, postępując tak samo jak z elementami.
 • Do głowicy przykleić kwadrat górny (abakus), powinien wystawać ok. 2 – 3mm poza obrys głowicy. 
 • Gotową kolumnę pozostawić do wyschnięcia spoin.
 • Porządnie zwilżyć ścianki wewnętrzne kolumny i wypełnić kolumnę betonem w dwóch cyklach roboczych tzn. do połowy i resztę następnego dnia (beton powinien być zawibrowany).
 •  Kolumnę zagruntować gruntem DL-85
 • Trzon kolumny owinąć siatką tynkarską (najlepiej sprawdza się siatka o szerokości 15 cm z klejem).
 • Na całą kolumnę nałożyć dwie warstwy zaprawy tynkarskiej do zastosowań zewnętrznych np. Cekol C-35 
 • Po wyschnięciu zaprawy wyrównać powierzchnię papierem ściernym o granulacji ok. 120-150 i pomalować farba fasadową.